Méně známé značky kvality potravin

03.09.2014 21:53

Značku KLASA zná věšina lidí jako značku kvality. Avšak značky  Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu. Zaručená tradiční specialita,  nejsou moc známy v povědomí široké veřejnosti. I tyto značky jsou značkami kvality. Získání těchto značek není nijak jednoduché, je vázáno na splnění přísných kritérií Spotřebitel má garanci, že produkt se značkou prošel procesem, který potvrzuje jeho jedinečnost. Cílem těchto označení je předejít klamání spotřebitelů.                                                                                         

Co znamenají jednotlivá označení?

Chráněné zeměpisné označení - jedná se o název regionu, místa (výjimečně země), ze kterého pochází daná potravina nebo potravinářský výrobek, tj. v této oblasti probíhá produkce, zpracování, příprava. Dané místo, region musí mít určitou pověst, kvalitu nebo jinou vlastnost. Tuto značku má např. Budějovické pivo, Karlovarský suchar, Karlovarské oplatky, Olomoucké tvarůžky, Pardubický perník, Třeboňský kapr.

Chráněné označení původu - jedná se o název regionu, místa (výjimečně země), ze kterého pochází daná potravina nebo potravinářský výrobek. Jakost dané potraivny, potravinářského výrobku jsou dány výlučně zvláštním zeměpisnám prostředím daného regionu, což zahrnuje přírodení i lidské činitele. Produkce, zpracování, příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. Tuto značku má např. Český kmín, Nošovixké kysané zelí, Všetatská cibule.

Zaručená tradiční specialita - zemědělský produkt nebo potravina musí být prokazatelně produkovaná, vyráběná minimálně po dobu jedné generace, tj. 25 let. A zároveň její zvláštní povahu, která je dána nejen vlastnostmi výrobku, ale i metodou produkce nebo zpracování (recepturou), uznává EU. Tuto značku má např. Lovecký salám, Špekáčky. 

Více viz https://www.oznaceni-eu.cz/potraviny.aspx